New Treatments | UMTS Straling schadelijk voor de volkgsgezondheid 

Index of articles
Index | Archive | Search
Return to index | Return to list of articles in: Energy Healing

UMTS Straling schadelijk voor de volkgsgezondheid


Wednesday, October 01 2003 - Filed under: General

Klachten over antennes nieuw netwerk

Zie voor veel meer info: www.stopumts.nl en www.milieuziektes.nl .

Uit: www.dvhn.nl/Pagina/0,7109,26-1-2037-4113-1609301-1264--,00.html
Dagblad van het Noorden, 1 oktober 2003

DEN HAAG - Een eerste onderzoek met proefpersonen wijst erop dat UMTS-antennes voor mobiele telefonie kunnen leiden tot duizeligheid en tintelingen. Dit blijkt uit onderzoek door TNO, waarbij elektromagnetische velden van UMTS-antennes werden nagebootst.
Dergelijke effecten werden niet aangetroffen bij velden van GSM-antennes. Het kabinet wil verder onderzoek, dat moet uitwijzen of de gevonden effecten schadelijk zijn. Zo is nog onduidelijk of de effecten blijvend zijn of tijdelijk.

Eerder onderzoek wees uit dat de elektromagnetische velden van UMTS, maar ook van GSM-antennes voor mobiele telefonie, van invloed zijn op de reactiesnelheid, de alertheid en het geheugen van mensen. Veelal ging het dan om verbetering van de prestaties.

De gevonden effecten van de elektromagnetische velden van de antennes gelden niet automatisch voor de telefoons, omdat antennes en telefoontoestellen verschillende signaalvormen hebben. Bovendien is de biologische oorzaak van de gevonden effecten van de antennes nog onbekend.

Het onderzoek naar de effecten van de UMTS-antennes is uitgevoerd met twee groepen van 36 personen. E?n groep bestond uit mensen die hadden aangegeven hinder te ondervinden van de antennes, de andere groep niet. De sterkte van de toegepaste elektromagnetische velden kwam overeen met wat gemeten wordt bij de antennes op straat en in woningen.

Utrechts Nieuwsblad, 1 oktober 2003
'' UMTS SCHADELIJK
Utrecht - Zendmasten voor mobiele UMTS-telefonie (ook geschikt voor dataverkeer) kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid. Dat blijkt uit onderzoek van TNO. >Pagina 2''

En op pagina 2:
'' Meer onderzoek geeist ...
ZENDMAST UMTS SCHAADT GEZONDHEIDHEID

GPD
---
Den Haag - Zendmasten voor razendsnelle mobiele telefonie kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid. Bij proeven met antennes voor het toekomstige UMTS-net kregen mensen last van hofdpijn, duizeligheid en tintelingen door de elektromagnetische velden.

Dat blijkt uit een onderzoek door TNO. De ministeries van economisceh zaken, VROM en volksgezondheid spreken van uniek onderzoek, dat voor het eerst het verband aantoont tussen gezondheidsklachten en umts-telefonie.
....


Het TNO rapport is voor de overheid vooralsnog geen reden om de invoering van UMTS-telefonie in 2007 uit te stellen. Eerst moet duidelijk zijn wat de exacte gevolgen voor de gezondheid zijn en in hoeverre sprake is van permanente en onomkeerbare schade, aldus de ministeries''

(Volkskrant, voorpagina 01-10-03)

TNO: mast voor UMTS schaadt gezondheid

Antennes van GSM-masten hebben geen meetbaar effect op de gezondheid. Dat blijkt uit een onderzoek van TNO. Ook bij testpersonen die zelf aangeven last te hebben van GSM-masten, is geen toename waarneembaar van klachten als hoofdpijn, duizeligheid en tintelingen.

De testgroep van klagers had wel last van de UMTS-masten, die in Nederland vooralsnog geen signalen uitzenden. De klagers wisten vooraf niet aan welke signalen zij werden blootgesteld.

Opmerkelijk zijn de grote verschillen tussen de klagers en de groep neutrale proefpersonen. De groep klagers bestond voor tweederde uit vrouwen en was gemiddeld tien jaar ouder dan de neutrale groep die voor tweederde uit mannen bestond. Proefpersonen moesten op een computerscherm 23 vragen beantwoorden terwijl verschillende frequenties op hen werden afgevuurd, of terwijl ze d?chten dat dat gebeurde; het placebo-signaal.

De eerste groep van klagers reageerde veel heftiger op vrijwel alle vragen en alle vormen van signaal, inclusief het placebo-signaal. Het vaakst zeiden deze proefpersonen dat ze zich duizelig voelden, spierpijn kregen, hun hart begon te bonzen, ze rusteloos of schrikachtig werden of dat delen van het lichaam zwak aanvoelden.

Bij de neutrale groep werd veel minder heftig gereageerd: alle scores waren de helft of meer lager. Op slechts drie van de 23 vragen volgde een meer dan lauwe reactie. Daar zeiden ze zich rusteloos te voelen, spierpijn te hebben en gevoelens van boosheid te vertonen. Alleen al het stellen van deze vragen leverde reactie op.

Wat de onderzoekers vooral verontrust, is dat los van alle nep-signalen en nep-reacties door vrijwel alle proefpersonen het heftigst wordt gereageerd op het UMTS-signaal. Intrigerend zijn ook de verschillen. Het UMTS-signaal zorgt bij klagers vaker voor duizeligheid en het 'zwak aanvoelen van delen van het lichaam'. De neutrale groep had daar veel minder last van. Zij reageerden vooral heftig op het UMTS-signaal door 'rusteloosheid'.

Link TNO:
www.tno.nl/nieuws/bericht_6262.html

Link EZ met verschillende links, waaronder een kamerbrief, etc:
www.ez.nl/default_bel.asp?pagina=cofam

Link Persbericht EZ:
www.ez.nl/home.asp?locatie=main&page=/homepages/default.asp%3Fpagina%3Dpersbericht%26iMessage%3D364

Link naar Freiburger Appel
www.hese-project.org/Freiburger-Appell/Freiburger-Appell-inhalt.html
Het Freiburger Appel is een oproep van verschillende Duitse artsen, professoren en onderzoekers om een einde te maken aan het gebruik van stralingsbronnen, zoals de DECT telefoon, GSM- en UMTS zendmasten.

Lees hier waarom een DECT telefoon direct vergelijkbaar is met een UMTS zendmast in de achtertuin
www.newtreatments.org/doc.php/WisdomExperience/100

Mvgr,

EdCheck out the many other interesting articles on my websitePlease note: The information on this website is not a recommendation for treatment. Anyone reading it should consult his/her physician before considering treatment. The author and publisher can't be held responsible for anything. Use on your own risk.