New Treatments | UMTS en gezondheid 

Index of articles
Index | Archive | Search
Return to index | Return to list of articles in: Energy Healing

UMTS en gezondheid


Wednesday, December 24 2003 - Filed under: General

Hoewel in diverse landen al decennia lang bekend is dat electromagnetische golven een grote invloed hebben op de gezondheid van mensen, zijn er in Nederland nog steeds geen richtlijnen of criteria waar draadloze media aan moeten voldoen.
In Nederland zijn de maximaal toegestane veldsterken duizenden malen hoger dan in andere landen. Tevens is er nauwelijks registratie van de plaatsing van de zendmasten. In Nederland is er de unieke situatie dat vijf telecom providers onafhankelijk en zonder samenwerking de masten plaatsen. Dit leidt tot overlappingen waar de straling extreem hoog wordt.
De overheid acht de belangen van de industrie (in dit geval telecom) hoger dan de gezondheid en de belangen van de burgers.
De inwoners van Nederland worden blootgesteld aan onnatuurlijk hoge straling. Tot nu toe zijn de effecten stelselmatig ontkend, zowel door de industrie, de overheid als de gezondheidsraad.
In November 2003 lijkt TNO met een doorslaggevend onderzoek te komen waaruit blijkt dat de straling van UMTS masten sterke biologische effecten heeft: Mensen worden duizelig en krijgen tintelingen wanneer ze blootgesteld worden aan deze straling.

Zie voor veel meer info: www.stopumts.nl en www.milieuziektes.nl .

Meteen blijkt dat de overheid dit bericht negeert: ''De mogelijke schade aan de gezondheid door straling van UMTS-masten is geen reden om de aanleg van UMTS-netten tijdelijk te staken, vindt de minister.''
Minister Brinkhorst van Economische Zaken weet namelijk dat het vroegtijdig stopzetten van UMTS een grote financiele strop zal zijn voor zowel de staatskas (ongedaan maken UMTS veilingen ?) als de belastinginkomsten. Tevens is er een reele kans dat veel telecomproviders dit fiasco niet zullen overleven.
Wat minister Brinkhorst echter over het hoofd ziet, is dat het toestaan van UMTS tot een grote toename van het aantal chronisch zieke mensen zal leiden.

In Duitsland hebben honderden artsen en professoren het Freiburger Appel ondertekent. Hierin verklaren ze dat veel chronisch zieken, die op het eerste gezicht ongeneeslijk lijken, op korte termijn klachtenvrij zijn wanneer hun huis electromagnetisch opgeschoond wordt.
Vaak is er een 1 op 1 relatie met dichtbij geplaatste GSM masten. Ook de draadloze DECT telefoon blijkt regelmatig een groot probleem.
UMTS zendt echter met een ongeevenaarde kracht en tevens zal voor een landelijk dekkend netwerk op elke 70 meter een mast geplaatst moeten worden. Het is dus niet uit te sluiten dat op of pal naast uw huis een mast komt te staan.
De kans is groot dat zo'n 50% van het Nederlandse volk last zal krijgen van duizeligheid en tintelingen en dit zijn slechts de makkelijk te meten symptomen. Onderhuids zal de straling (die 24 uur per dag doorgaat) veel grotere effecten hebben. Onderzoekers voorspellen dat zo'n 60% van de bevolking ziek zal worden als UMTS gelanceerd wordt.

Het verbaast mij dat de media hier nauwelijks aandacht aan besteedt. De invoering van UMTS kan wel eens een zeer negatieve impuls geven voor de economie van het land. Een impuls die nu op een wel erg slecht tijdstip zou komen ivm. de kwakkelende economie. Door de sterke toename van het aantal zieke mensen zullen de zorg en de uitkeringen in grote problemen komen. Hopelijk wil de minster van Economische Zaken dit op tijd inzien: Nu stoppen met UMTS is de beste oplossing.

Het effect op de economie is slechts een deel van het verhaal. Van veel groter belang is het welbevinden van de burgers van dit land. De invoering van UMTS zal hier waarschijnlijk een zeer negatieve invloed op hebben. Dat kan varieren van duizeligheid en tinteligen tot de grote lijst van (chronische) ziekten zoals vermeld in het Freiburger Appel. Denk daarbij aan leer, koncentratie- en gedragsstoornissen bij kinderen (bv hyperactiviteit), bloeddrukafwijkingen, hartritmestoornissen, hartinfarcten en beroertes bij steeds jongere mensen, hersendegeneratieve aandoeningen (bv Morbus Alzheimer) en epilepsie, kanker zoals leukemie en hersentumoren. Maar denk tevens aan: hoofdpijn en migraine, chronische vermoeidheid, innerlijke onrust, slapeloosheid en moeheid overdag, oorsuizingen, gevoeligheid voor infecties, zenuw- en andere pijnen.

Ook ziekten als hersenvliesontstekingen zullen sterk toenemen: Electromagnetische stralingen van de sterkte en aard zoals bij UMTS, openen namelijk de bloed-hersen barriere. Bacterieen kunnen dan zonder moeite in de hersenen terecht komen met alle gevolgen van dien.

De gezondheidsraad
Van de gezondheidsraad hoeven we niet veel te verwachten. Deze berhartigen in hun adviezen vooral de belangen van de industrie.
Zie: www.gezondheidsraad.nl/adviezen.php?ID=166
Citaat:
{ Niet-thermische effecten bieden geen wetenschappelijke basis voor het vaststellen van blootstellingslimieten. ....
De bewindslieden vragen echter of er aanleiding is om .... de blootstellingslimieten op een lager niveau vast te stellen dan de waarden die op grond van thermische effecten zijn voorgesteld. .....
De commissie heeft deze vraag pragmatisch benaderd door te onderzoeken of er voor niet-thermische effecten een redelijk vermoeden is van een gezondheidsrisico. Zij vindt dat dit voor geen van de drie in het advies behandelde categorie?n niet-thermische effecten ? biologische effecten, carcinogenese en aspecifieke klachten ? het geval is. Het antwoord op de vraag van de bewindslieden is daarom negatief.}

Thermische en niet-thermische effecten
Onder thermische effecten verstaan we de effecten op de temperatuurhuishouding in het lichaam. Er is inderdaad gebleken dat de temperatuur van het oor en van de hersenen toeneemt. Dit gebeurt echter ook bij een potje tennissen, dus zou redelijk ongevaarlijk beschouwd kunnen worden.
De niet-thermische effecten zijn van veel groter belang om goed onderzocht te worden en laten deze effecten nou precies de gene zijn die nagenoeg verwaarloosd worden door de gezondheidsraad als de onderzoekers.
Laten we even naar een paar voorbeelden van niet-thermische effecten kijken: De duizeligheid en tintelingen die voorkomen bij blootstelling aan UMTS straling zijn niet-thermisch en worden dus genegeerd. De hersenen met grote zwarte stippen (dode cellen) van ratten die blootgesteld zijn aan slechts een paar minuten GSM straling. De planten die veel slechter groeien wanneer ze naast een stralende GSM telefoon opgesteld zijn. N.B. GSM straling is veel zwakker dan de straling van een UMTS telefoon, dus bij UMTS is nog veel meer te verwachten.

Binnenkort meer hierover

www.dvhn.nl/Pagina/0,7109,26-1-2037-4113-1609301-1264--,00.html
DEN HAAG - Een eerste onderzoek met proefpersonen wijst erop dat UMTS-antennes voor mobiele telefonie kunnen leiden tot duizeligheid en tintelingen. Dit blijkt uit onderzoek door TNO, waarbij elektromagnetische velden van UMTS-antennes werden nagebootst.

www.planet.nl/planet/show/id=118880/contentid=413380/sc=7df9eb
De mogelijke schade aan de gezondheid door straling van UMTS-masten is geen reden om de aanleg van UMTS-netten tijdelijk te staken, vindt de minister. Hij erkent dat er een 'statistisch significante relatie is gevonden tussen de aanwezigheid van radiofrequente velden die lijken op die van een UMTS-basisstation en het ervaren welzijn van de proefpersonen'.

www.phreakers.nl/umts.php
Wat wel het geval was voor DoCoMo, was het grote aantal basisstations dat hun hebben moeten plaatsen, aangezien deze theoretisch gezien slechts 70 tot 80 meter van elkaar af mogen liggen. Maar dankzij deze basisstations is het dan wel weer mogelijk om snelheden te bereiken van 2 Mbps.

www.planet.nl/planet/show/id=118880/contentid=413380/sc=7df9eb
Mocht de straling in een vervolgonerzoek inderdaad schadelijk blijken te zijn - al is het maar enkel in de buurt van woningen met straling voor een langere periode - dan zullen er interessante juridische spellen ontstaan. De mobiele aanbieders willen dan hun geld terug van de licenties, omdat ze de overheid veantwoordelijk houden voor deugdelijke regelgeving. Het zou een aantrekkelijke manier kunnen zijn voor mobiele aanbieders om van UMTS af te komen.
Ze zouden dan aangewezen zijn op wifi voor mobiel breedband internetaanbod, tenzij ook door de straling van wifi gezondheidsriscico's zouden optreden.

www.hese-project.org/Freiburger-Appell/netherlands.html
Freiburger AppelCheck out the many other interesting articles on my websitePlease note: The information on this website is not a recommendation for treatment. Anyone reading it should consult his/her physician before considering treatment. The author and publisher can't be held responsible for anything. Use on your own risk.