New Treatments | Wat betekent ''Ontstoren'' nu precies (electrosmog, aardstralen, etc) ? 

Index of articles
Index | Archive | Search
Return to index | Return to list of articles in: Energy Healing

Wat betekent ''Ontstoren'' nu precies (electrosmog, aardstralen, etc) ?


Saturday, December 07 2002 - Filed under: General

ik wil hierbij wel even iets rechtzetten.
Onder het ontstoren van een huis versta ik niet zoiets als een
duivelsuitdrijving of het verwijderen van boze geesten of vreemde energieen
of vreemde krachten of iets dergelijks.
Als bouwbioloog versta ik daaronder het gezond maken van een woning.
Er kunnen allerlei elementen zijn, die het leven in een woning ongezond
maken, in die zin, dat een verblijf daar ziektes kunnen veroorzaken.
In eerste instantie spreken we dan van velden, golven en straling.
In tweede instantie over gifstoffen, schadelijke stoffen (gassen) en
klimaatomstandigheden.
In derde instantie over schimmels, allergenen en partikeltjes.
In duitsland heeft men daartoe de Baubiologische Richtwerte fuer
Schlafbereiche opgesteld als onderdeel van de baubiologische Messtechnik
SBM-2000.
Deze kunnen gedownload worden vanaf: www.maes.de en dan *Richtwerte
f?r Schlafbereiche*
Bij een bouwbiologisch onderzoek meet ik met specifieke professionele
meetapparatuur:

- Lichaamsspanning personen in mV
- Laagfrequente elektrische wisselvelden in V/m
- Laagfrequente magnetische wisselvelden in nT
- Hoogfrequente elektromagnetische velden in ?W/m2,
(bepaald worden de soort, de grootte, de richting, frequentie en zg
*hotspots*,
hiervoor worden verschillende meetantennes gebruikt)
- Elektrostatische velden in V
- Luchtelektriciteit in V/m
- Magnetische gelijkvelden in graden
- Aardmagnetische afwijkingen in nT (aardstralen)
- Negatieve en positieve lucht-ionen (verband Radon gas) aantal/cm3
- Alpha, beta en gamma stralen in ?Sv
- Kraanwaterkwaliteit in ?S(iemens)
- Koolmonoxyde in ppm

De gemeten waarden kunnen dan met het dokument Richtwerte vergeleken worden
en kan eenieder voor zichzelf beoordelen hoe de situatie is.

Elektromagnetische straling werkt in op het lichaam en blijft dat steeds
doen.
Wat velen zich niet realiseren, is het feit dat deze straling bestaat uit
twee componenten, laat ik voor het gemak zeggen, een hardwarematige en een
softwarematige kant.
De hardwarematige zijn de transversale golven, die met bestaande
meetapparatuur is te meten en te kwantificeren en af te schermen.
De softwarematige zijn de longitudinale golven, 100 jaar geleden door Tesla
beschreven, maar die ik (en vele anderen) nog niet kan meten.

IK blijf er bij, dat de transversale golven goed en vakkundig moeten worden
afgeschermd.
De longitudinale golven fietsen daar gewoon doorheen en dienen met andere
middelen afgeschermd of geabsorbeerd te worden. Dit kan met kristallen,
flesjes, BioProtect, Pulsor, Nabat, Tachyonen etc.
Veel mensen gebruiken dan deze middelen, die een tijdje werken en dan ineens
niet meer.
Dat komt omdat zij elektrosensibel zijn geworden en in die neerwaartse
spiraal bevinden.
Doet men echter tegelijkertijd aan afdoende afscherming, dan heeft men kans
NIET in die neerwaartse spiraal te blijven.

Met de nodige hulpmiddelen is het zelfs mogelijk weer UIT die spiraal te
komen.

Veel elektrosensibelen hebben vroeger een chemische opdonder gehad, waardoor
hun weerstandsvermogen sterk is verminderd. Hun aura is dunner geworden.
Bijvoorbeeld door amalgaam vullingen. Door de inwerking van bv GSM
zendmasten verandert de chemische samenstelling van het amalgaam en komt er
kwik vrij en dat blijft in het lichaam hangen.
Met bepaalde middelen en therapie kunnen diverse zware metalen weer uit het
lichaam verdreven worden, waardoor ook de elektrosensibiliteit weer kan
afnemen.

Doet men echter niets, dan wordt de elektrosensibiliteit steeds sterker en
kan men zelfs niet meer tegen laagfrequente straling, zodat iemdan anders de
boodschappen in de super moet gaan halen, iemand anders de TV aanzetten of
het koffieapparaat inschakelen.

Het is niet zo, dat een schietgebedje, een spreuk, een teken, een flesje,
een kristal of een bezwering alle schadelijke effekten van EM straling
kunnen opheffen.
Dat is beslist niet zo! Zij kunnen enkel iets aan de longitudinale golven
doen; niets echter aan de transversale golven.

Uiteraard speelt een belangrijke rol in hoeverre men aan straling staat
blootgesteld. Is dit zeer weinig, dan kunnen de longitudinale zaken goed
funktioneren.
Maar als de woning sterk aan EM straling onderhevig is, zal de werking van
de longitudinale zaken slechts van korte duur zijn.

Dure apparaatjes zijn niet nodig, maar soms kan het verplaatsen van een bed
echt wel een positief effekt hebben. Zeker als er dicht in de buurt een
elektrische schakelkast of transformator of lichtbakken of een TV van de
buren bij staat; of een DECT telefoon van de buren.
Het is ook bekend, dat GSM straling de nadelige werking van aardstralen doet
versterken.
GSM straling fietst graag mee op andere straling, bv op die van radio en TV,
en doet de werking daarvan ook weer versterken.

Het zal best zijn dat vers wijwater uit Lourdes momenteel verlichting
brengt, maar zonder afscherming ga je over enkele weken toch voor de bijl.
Het wijwater is nog steeds hetzelfde, maar jij bent afgezakt.

Mijn standpunt is: het een doen en het ander niet laten

Met vriendelijke groeten,
Charles Claessens
lid Verband Baubiologie
http://members.rott.chello.nl/cclaessensCheck out the many other interesting articles on my websitePlease note: The information on this website is not a recommendation for treatment. Anyone reading it should consult his/her physician before considering treatment. The author and publisher can't be held responsible for anything. Use on your own risk.