New Treatments | Digitenne 

Index of articles
Index | Archive | Search
Return to index | Return to list of articles in: WisdomExperience

Digitenne


Friday, May 09 2003 - Filed under: General

Digitenne is de niewste ontwikkeling in Nederland op het gebied van het uitzenden van televisie. Het maakt gebruik van digitale DVB-T zenders.

De voordelen, volgens www.digitenne.nl :
Overal in en om huis televisie- en radio-ontvangst van DVD-kwaliteit voor ? 8,95 per maand, zonder kabel of schotel.

Maar nu de nadelen van digitenne:
1. DVB-T is in de uitstraling viermaal duurder in vergelijking met analoge
televisie, wat een reden zou kunnen zijn, dat commerciele zenders zullen
afhaken.

2. Ook zouden er nog klaarblijkelijk onopgeloste technische problemen zijn.

3. In de interne diskussies is reeds sprake van een betere, superieure
opvolgerstechnologie.

4. DVB-T produceert veel meer Elektrosmog dan de analoge televisie.
De straling ligt om het honderdvoudige hoger, en *kan een ongewenste
diskussie over de elektrosmog van mobiele telefonie weer uitlokken*.

5. De *Berliner Wohnungswirtschaft* waarschuwt ook wegens de grote gevaren
van DVB-T vanwege het feit, dat er wil men een dekkende verzorging bereiken,
ook thans stralingsarme gebieden sterk verontreinigd door elektrosmog
worden, omdat er meer zenders in woongebieden geplaatst zullen moeten gaan
worden.

6. Het gevaar van biologische beinvloeding wordt nog verhoogd, wanneer men
bedenkt, dat de zendcapaciteit voor de ontvangst in gesloten ruimtes
onproportioneel verhoogd moet worden tegenover de buitenontvangst van ver
weg staande analoge tv zenders.

7. De van TV zenders afgestraalde intensiteit moet hoger zijn dan die van
mobiele telefoon (gsm) zenders, daar de overdragende informatiehoeveelheid
geheel anders is.

8. Vele onderzoekingen hebben aangetoond, dat reeds telefoonzenders
uitwerkingen op de menselijke gezondheid hebben.
Volgens Berlijnse ingenieurs is de energiecapaciteit van de DVB-T zender op
de Alexandertoren voldoende om duiven te grillen!.

9. De verklaring dat de afstraling slechts horizontaal in volle capaciteit
zou plaatsvinden is klinkklare nonsens.
De afstraling vindt ook vertikaal plaats, en belast de gehele omgeving.

Bron: www.elektrosmognews.de .
Kijk voor veel meer informatie over electrosmog op:
www.milieuziektes.nl . Zie vooral ook www.stopumts.nl .Check out the many other interesting articles on my websitePlease note: The information on this website is not a recommendation for treatment. Anyone reading it should consult his/her physician before considering treatment. The author and publisher can't be held responsible for anything. Use on your own risk.